Elektrische Ketel

 

Vanwege de energietransitie zoeken veel mensen en bedrijven naar alternatieven voor de vertrouwde gas CV ketel. Zo is de warmtepomp regelmatig in het nieuws.

Een ander alternatief is de elektrische CV ketel.

Elk systeem heeft zijn vóór- en nadelen.

Hieronder een overzicht van de voors- en tegens van de elektrische ketel.

 

Voordelen:

Veilig: geen gevaar voor koolmonoxide vergiftiging of een gaslek.

Combineren: hij is eenvoudig in te passen in het al bestaande verwarmingssysteem

Onderhoudsvrij: omdat er geen verbranding van gassen plaatsvindt, raakt de ketel niet vervuild

Geen afvoer: er is geen verbranding, dus er hoeft niets te worden afgevoerd. Het is in principe een heel schoon systeem.

Nauwelijks slijtage: geen verbranding, geen slijtage, zo simpel is het eigenlijk

Vakantiewoningen: een elektrische ketel, is vanwege de eenvoudige installatie en inpassing uitermate geschikt voor tijdelijke of vakantiewoningen. 

Hoge temperatuur: het cv-water kan tot 80 graden verwarmd worden, dus ideaal in een woning met radiatoren.

 

Nadelen:

  • Hogere energieverbruik: momenteel heb je een hoger energieverbruik met een elektrische ketel, maar op de iets langere termijn zal dat juist veranderen. Want gas is schaars en de overheid zal gas meer en meer ontmoedigen, wat meestal resulteert in hogere tarieven. Dus op termijn is de verwachting dat de kosten van elektriciteit veel lager zal vallen dan gasverbruik. |Een  oplossing  om het energieverbruik laag te houden is een grondige isolatie van de gehele woning en het gebruik van zonnepanelen.

4

 

  • Tapwater: de elektrische ketel verwarmt enkel de woning. Voor warm tapwater is de plaatsing van een zonneboiler/buffervat nodig.

 

Let op!

Subsidie: in tegenstelling tot de warmtepomp en andere aanpassingen op weg naar een gasloze woning, verstrekt de overheid geen ISDE subsidie voor de aanschaf van een elektrische ketel.